Oferta

Kursy i specjalizacje:


Nurkowanie zapoznawcze – SDI Scuba Discovery:

Nurkowanie zapoznawcze z instruktorem w basenie lub płytkich wodach otwartych.

Stopień podstawowy SDI OWD:

Jest to kurs na przeznaczony dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania. Dający jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata. Głębokość do 18m. Wymagania: 18 lat lub 10 do 17 lat za pisemną zgodą rodziców.

Stopień zaawansowany SDI AOWSD:

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

Wymagane min. 10 nurkowań ( 25 w dniu ukończenia kursu ), ukończenie 2 specjalizacji wymaganych ( nurkowanie nocne oraz w złej widoczności oraz nawigacja podwodna ) oraz 2 specjalizacji do wyboru ( pierwsza pomoc, suchy skafander, nurkowanie głębokie, nurkowanie wrakowe,nitrox ).

Nurek ratownik – SDI RESCUE DIVER:

Celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

Divemaster – SDI DIVEMASTER

Asystent instruktora – SDI ASSISTANT INSTRUCTOR 

Kurs pierwszej pomocy i użycia defibrylatora – CPROX1st AED

Nurkowanie głębokie – SDI DEEP DIVER – nurkowania do 40m

Nurowanie w suchym skafandrze – SDI DRY SUIT DIVER

Nurkowanie w ograniczonej widoczności (nocne) – SDI NIGHT/LOW VISIBILITY DIVER 

Nawigacja podwodna – SDI UNDERWATER NAVIGATION 

Nurkowania wrakowe – SDI WRECK DIVER

Płetwonurek nitroksowy – TDI NITROX DIVER